Informacja dla niesłyszących - Infolinie - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Informacja dla niesłyszących

Osoby mające trudności w komunikowaniu się, niesłyszące i niedosłyszące potrzebujące pomocy policjantów z Komendy Policji Policji w Pszczynie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, czyli osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar skorzystania z usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH. Wówczas, należy kontaktować się z Komendantem Powiatowym Policji w Pszczynie wysyłając wiadomośc na

adres e-mail: komendant@pszczyna.ka.policja.gov.pl

Przewodnik- tłumacz takiej osoby uprawnionej może również nawiązać kontakt z policjantami pszczyńskiej komendy wybierając poniższe numery telefonów.

 

Sekretariat Komendanta (32) 44-93-212 (32) 44-93-244

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia o tym wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

LINK zawierający informacje i film dla osób niesłyszących zamieszczony na stronie KWP KATOWICE.

Ładowanie odtwarzacza...