Aktualności

Propozycja Porozumienia z dnia 23.10.2018 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Data publikacji 24.10.2018

Wczoraj odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem Zielińskim oraz Pełnomocnikiem ds. kontaktów ze związkami zawodowymi panem Edwardem Zarembą. Spotkanie dotyczyło realizacji postulatów Federacji z dn. 12 marca 2018 r. W trakcie spotkania został przedstawiony pisemny projekt porozumienia.

Podczas wczorajszego spotkania po raz pierwszy został przedstawiony pisemny projekt porozumienia. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na początek listopada. Na spotkaniu strona związkowa odniesie się do propozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pisemny projekt porozumienia:

(źródła: MSWiA oraz NSZZ Policjantów)