Aktualności

O problemach nieletnich na szkolnych spotkaniach z rodzicami

Data publikacji 24.10.2018

Zbliżający się dużymi krokami koniec roku to dla szkół czas wywiadówek, spotkań opłatkowych, jasełek i ostatnich sprawdzianów. Taki dodatkowy test, tyle że dla rodziców, przygotował również profilaktyk z pszczyńskiej komendy. Podczas prelekcji na temat zagrożeń w internecie, związanej z tym cyberprzemocy i uzależnień nieletnich, sprawdził także wiedzę dorosłych na ten temat. Po spotkaniu, chętni rodzice mogli porozmawiać z policjantem i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Udział w szkolnych wywiadówkach to najprostszy sposób na dotarcie do dużej grupy rodziców nastolatków. Wie o tym policyjny profilaktyk, który korzystając z zaproszenia dyrekcji szkół gościł w murach kolejnych pszczyńskich podstawówek. Tematem przewodnim prelekcji była cyberprzemoc i uzależnienia oraz wynikające z tego konsekwencje. Policjant starał się zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia związane z cyberprzemocą. Chciał uzmysłowić opiekunom dzieci, że te negatywne zjawisko przybiera często formę obraźliwych treści, a w skrajnych przypadkach nawet zastraszania i poniżania konkretnych osób. Policjant omówili wszystkie formy i przejawy tego negatywnego zjawiska. Impulsem do aktywnej wymiany zdań i opinii w trakcie spotkania stała się projekcja filmu prezentującego jedną z form tego zjawiska. Mundurowy przedstawił sytuacje, w jakich dochodzi do cyberprzemocy i omówili sposoby radzenia sobie z nią. Przypomniał również konsekwencje dla jej sprawców. Przy tej okazji przypomniał także o rodzajach uzależnień w młodym wieku i sprzyjających temu sytuacjach. Na koniec spotkania, sierżant zaapelował do rodziców, aby mieli kontrolę nad tym, co ich dzieci oglądają i robią w sieci, z kim nawiązują kontakty, z kim się umawiają i jakie aplikacje pobierają na swoje urządzenia elektroniczne.