Warsztaty historyczne - OKM 1940 w Pszczynie - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Aktualności

Warsztaty historyczne - OKM 1940 w Pszczynie

Data publikacji 19.10.2018

Dzisiejsze warsztaty „OKM 1940 – Ostaszków, Kalinin, Miednoje” były wyjątkową lekcją historii o losach przedwojennych funkcjonariuszy Policji Państwowej. Spotkanie było możliwe, dzięki zaangażowaniu specjalistów Biura Historii i Tradycji Policji KGP, przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi, dyrekcji PZS nr 2 w Pszczynie i komendanta pszczyńskiej policji. Zarówno uczniowie miejscowych klas mundurowych, jak i policjanci, mogli poznać dzieje Policji okresu międzywojennego oraz tragiczne losy policjantów II Rzeczypospolitej.

Warsztaty odbyły się w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie. Miały na celu podkreślenie znaczenia etosu zawodu policjanta, zaakcentowanie należnego mundurowi i służbie Polskiego Policjanta szacunku i uzmysłowienie, jak bardzo tragiczny los spotkał tych, którzy taki mundur nosili po wybuchu wojny.

Głównym elementem warsztatów historycznych było wystąpienie Jarosława Olbrychowskiego - Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. w Łodzi, który z niezwykłą pasją i zaangażowaniem opowiadał o losach policjantów II Rzeczypospolitej. Przedstawił rys historyczny powstania Policji, w tym na ziemiach śląskich, obowiązujące w tamtym czasie funkcjonariuszy zasady, a także nazwiska tych policjantów, którzy wiosną 1940 r. zostali zamordowani przez NKWD w Kalininie i pogrzebani w tzw. dołach śmierci w Miednoje. Wymieniając Ostaszków, Kalinin i Miednoje, mówił o losach funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy w bydlęcych wagonach byli transportowani do obozów NKWD, aby później zostać zamordowani nieludzkim strzałem w tył głowy.

Jarosław Olbrychowski wspomniał o swoim dziadku, Edwardzie Olbrychowskim- przodowniku Policji Państwowej, który zginął w 1940 roku na „nieludzkiej ziemi”. Uzupełnieniem przekazywanych informacji były unikatowe zdjęcia i dokumenty przedstawiające m.in. wyposażenie oraz umundurowanie ówczesnych policjantów.

Na koniec spotkania, głos zabrał nadkom. Krzysztof Musielak - Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP. Podziękował zgromadzonej młodzieży i policjantom za uwagę i podkreślił, jak ważne jest upowszechnianie wiedzy historycznej oraz przekazywanie jej najmłodszym pokoleniom. Podkreślił, że tylko kultywowanie tradycji i pełnienie służby zgodnie z zasadami etyki zawodowej mogą zbudować profesjonalną służbę na rzecz bezpieczeństwa ludzi.

Ogólnopolski program edukacyjno-historyczny OKM 1940 realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji. Jest też elementem misji rodzin policjantów II RP związanej z przywracaniem prawdy oraz kultywowaniem tradycji zawartej w sentencji „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Miłym akcentem warsztatów było przekazanie Komendantowi Powiatowemu Policji w Pszczynie Certyfikatu Ambasadora OKM 1940.